0905 500 171
autoskolaalpha@gmail.com
Prihláška

Tlačivá

Tu nájdete potrebné tlačivá a dokumenty na stiahnutie.

Prihláška do kurzu

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia 
a Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky

Treba vytlačiť obojstranne (na jeden papier).

Žiadosť o zaevidovanie spolujazdca

Prihláška do Kvalifikačného kurzu vodiča ( KKV )

Doklad ktorý treba dať u lekára potvrdiť a registračný formulár do KKV.

Čestné vyhlásenie