0905 500 171
autoskolaalpha@gmail.com
Prihláška

Priebeh kurzu

Po nástupe do kurzu autoškoly získate jedinečné prihlasovacie údaje do JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave) a dostanete “token”, ktorým sa budete prihlasovať na každej hodine teoretického a praktického výcviku v autoškole.

V JISCD si môžete pozrieť a kontrolovať celý priebeh kurzu. Môžete sledovať čo všetko ste už absolvovali, koľko hodín (minút) teoretického a praktického výcviku vám ešte chýba do záverečných skúšok a takisto získate prístup k najnovším učebným materiálom, aby ste zvládli teoretickú časť výcviku a skúšok.

Podmienkou na vaše pristúpenie k záverečnej skúške je vyčerpanie všetkých minút stanovených v JISCD.

Teoretická časť

Prebieha vo vlastných priestoroch autoškoly na Kollárovej ulici v Pezinku, resp. v OC Kocka v Modre, kde máme moderne zariadené učebne. Na prednáškach vyučujeme teóriu prostredníctvom najnovších učebných prostriedkov a pomôcok.

Praktická časť

Prebieha postupne na trenažéri, náhradnej výcvikovej ploche (autocvičisku) a v cestnej premávke.

K dispozícii máme 2 autocvičiská. Autocvičisko v areáli kameňolomu Pezinská BABA (horná plocha) a autocvičisko v Modre.

Praktické jazdy sa vykonávajú v oblasti celého regiónu (smer Šenkvice, Senec, Modra, Trnava, Slovenský Grob, Limbach, Bratislava, Malacky).

Ako absolvovať kurz

Kroky k úspešnemú absolvovaniu kurzu

Priniesť doklad o lekárskej prehliadke potvrdený všeobecným alebo praktickým lekárom vykonávajúcim prax na území SR (poplatok závisí od cenníka konkrétneho lekára).
Absolvovať teoretické + praktické vyučovanie a odjazdiť praktické jazdy.
Úspešne absolvovať kurz prvej pomoci (poplatok školiteľom prvej prvej pomoci je 25€).
Uhradiť cenu za výcvik.
Priniesť kolky v hodnote 16,50€ pre sk. AM, A1, A2, A / 33€ pre sk. B, BE, T / 66€ pre sk. C, CE (je to poplatok do štátneho rozpočtu SR za vyskúšanie skúšobným komisárom – policajtom).
Úspešne zvládnuť záverečnú skúšku so skúšobným komisárom – policajtom.
Požiadať o vydanie vodičského preukazu na oddelení dokladov (poplatok – kolky v hodnote 6,50€).
Približne o týždeň od podania žiadosti máte svoj vodičský preukaz.